Schoolbestuur

VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Zuid-Kempen

Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar
Voorzitter: Rita De Walsche
Afgevaardigd bestuurder: Greta Vermeire